inSSIDer Office banner

Het in kaart brengen van uw draadloze omgeving is de eerste stap in de verbetering van uw Wi-Fi prestaties. Met deze Wi-Fi troubleshooting en optimalisatietool brengt u uw omgeving in beeld en spoort u fouten eenvoudig op. inSSIDer geeft u antwoord op de volgende vragen:

  • Zie ik al mijn access points en SSIDs?
  • Heb ik voldoende signaalsterkte?
  • Zijn mijn netwerken actief op de juiste kanalen?
  • Krijg een beeld van uw Wi-Fi omgeving

inSSIDer Office is de eerste applicatie die u ondersteunt met het ontwerpen en troubleshooten van draadloze netwerken tot 8 access points. Gegevens die weergeven worden in inSSIDer Office, helpen u om beslissingen te nemen over de juiste plaatsing van uw access points en de juiste kanaalselectie. Hierdoor kunt u een betrouwbaar netwerk configureren zonder dat u een gecertificeerd Wi-Fi expert hoeft te zijn.

inSSIDer Office + Wi-Spy Mini

Interferentie is van grote invloed op doorvoersnelheden van uw netwerk. inSSIDer Office alleen kan u al helpen om interferentie met andere netwerken te voorkomen. Maar u moet ook rekening houden met interferentie van non-Wi-Fi devices, zoals babymonitors, beveiligingscamera’s, gameconsoles, magnetrons en andere devices op de 2.4 GHz band.

Gelukkig kan de Wi-Spy Mini alle typen interferentie in beeld brengen en werkt deze uitstekend samen met inSSIDer Office. Hierdoor krijgt u alle informatie over die vervelende non-Wi-Fi apparatuur. Met deze extra laag informatie zal inSSIDer een accuratere Link Score kunnen geven. Met deze verbeterde score kunt u een weloverwogen keuze maken per access point.